Historia Mielna

Pierwsze wzmianki na temat Mielna pochodzą z 1266 roku, praktycznie przez kilka stuleci status miejscowości nie zmieniła się z w żaden sposób. Mielno było traktowane jako osada rybacka i rolnicza. Właściwie do przekształcenia Mielna na miejscowość typowo wypoczynkowo uzdrowiskową doszło już w okresie po wojennym. Mielno w 1945 roku zostało włączone do Polski a ludność niemiecka całkowicie została wysiedlona z tych terenów. Na miejsce Niemców byli osiedlani Polacy z dawnych kresów wschodnich Polski lub ludność rdzenna Bieszczadów. Okres ostatniego pięćdziesięciolecia to czas w którym w Mielnie powstają pracownicze domy wczasowe a miejscowość zmienia swój charakter na typowe miejsce przeznaczone na wypoczynek. Aktualnie jest to jedna z najczęściej odwiedzanych miejscowości nadmorskich przez turystów i wczasowiczów skierowanych na turnusy zdrowotne przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oprócz infrastruktury turystycznej przez ostanie pięćdziesiąt lat rozwinęła się infrastruktura komunikacyjna Mielna.